Bejöhet-e a lakásomba a bérbeadó?

Bejöhet-e a lakásomba a bérbeadó, ha nem tartózkodom otthon? A svájci bérleti jog lehetőséget ad erre, ez azért nem jogosítja fel a bérbeadót arra, hogy rendszeresen ellenőrizze a bérlőt, hogy takarít vagy nem.

Mikor jöhet be a bérbadó a lakásba? Ha felújítást tervez, bérbeadás vagy az ingatlan eladása miatt a bérlő nem tagadhatja meg a belépést. A bérbeadó köteles legalább 24-48 órával előre jelezni a pontos időpontot. Ha nem megfelelő nekünk, jelezzük rögtön és lehetőleg mi ajánljunk fel egy újabb időpontot. Ha indokolatlanul nem engedjük be a bérbeadót a lakásba, akkor az esetleges károkozásért felelnünk kell. Ha az egész házban munkálatokat terveznek és pont a mi lakásunkba nem jutnak be, akkor bizony ne csodálkozzunk, ha kártérítésre köteleznek minket.  Ha a bérbeadó miattunk nem tudja kiadni a lakást, vagy eladni, mert nem működtünk vele együtt, kárpótlást követelhet.

Tehát, ha a lakásban munkálatokat kell végezni, akkor meg kell oldani a bérbeadónak és szakembereknek a bejutást. Bízzuk egy szomszédra vagy házmesterre a lakásunk kulcsát. Mindig gondoskodjunk arról, hogy a szakemberek, a lakást megtekintenő akaró következő bérlő,  vagy a leendő vevő belépést nyerjen.

Egyébként is, ha hosszabb időre elutazunk érdemes valakit megbízni, hogy figyeljen a lakásra és szükség esetén intézkedjen.

Olyan klauzula a bérleti szerződésben, hogy nekünk hosszabb elutazáskor kötlező leadni a kulcsot a házmesternél érvénytelen. Az sem érvényes, hogy a lakáshoz van kulcsa a házmesternek. Kivéve persze, ha mi bízzuk meg vele.

 

Rossz minőségű bérlakás Svájcban

Mit tehetek, ha penész  foltok vagy bogarak jelennek meg a lakásban?

Svájcban a lakosság majdnem 80%-a  bérlakásban él. Sajnos itt is előfordul, hogy egy nem teljesen jó minőségű lakást fogunk ki.

A bérbeadónak a bérleményt lakhatásra alkalmas állapotban kell a bérlő részére bocsájtani. A lakásnak a bérleti szerződésben lefektetett állapotban kell lennie. A bérbeadó garantálja, hogy a bérlemény lakhatásra alkalmas állapotban van. A bérlő abból indul ki, hogy a bérleménybe beköltözésekor a lakásban nem volt penész és normális szellőztetés, használat mellett sem keletkezik penész a lakásban.

Ha a bérlemény állagában bármilyen változás történik, a bérlőnek kötelessége a változást bejelentenie bérbeadónak, amennyiben ezt a kötelességét elmulasztja, akkor a hiba felróható lesz a bérlőnek

Mit tehetünk akkor, ha penész vagy bogarak jelennek meg a lakásban? 

A bérlő kérheti:

  • A hiányosság/hiba kijavítását a bérbeadótól; ennek feltétele, hogy jelentette a hibát és a bérlőnek vagy harmadik személynek (felelősség biztosítás) a hiba nem róható fel. 
  • A bérleti díj csökkentését, ha a bérlő a bérlemény használatában jelentősen korlátozott. Bérleti díj csökkentése csak addig lehetséges, ameddig a hiba kijavításra nem kerül.
  • Kártérítést kérhet,  ezt mindig bizonyítani kell és ok okozati összefüggésnek kell lennie vagyis azért kellett kidobni a ruháimat, mert a szekrény vizes és penészes lett, szekrény állapota pedig a lakásban megjelenő penésszel van összefüggésben. Bizonyítékokat meg kell őrizni.
  • A bérleti díj letétbe helyezését az egyeztetést végző hivatalnál (Schlichtungsbehörde / Schlichtungsamt). De előtte, határidővel kérni kell a hiba kijavítását, letétbe helyezés csak ezután jöhet szóba. Tehát ha a levelet december 14-én küldjük el és a hiba kijavítására 1 hónapot adunk, akkor a határidô január közepén jár le. Az első bérleti díj, amit letétbe helyezhetünk az a februári lesz. A határidő letelte előtt nem helyezhetjük letétbe a lakbért, mert a bérbeadó jogosan indíthat ellenünk végrehajtást. A januári bérleti díjat még a bérbeadónak át kell utalni.

A következő lépés pedig egy egyezkedési tárgyalás (Schlichtungsverfahren / Friedensrichter), ha ez nem vezet eredményre, akkor lehet perre menni. A bérlő megkapja az ún. kereseti engedélyt (Klagebewilligung), ezzel 3 hónapon belül előterjesztheti a keresetét. Ha nem él a lehetőséggel 3 hónapon belül, akkor újra kell kezdenie az egyezkedést.