Gyermektartásdíj fizetése Svájcban dolgozó szülő és Magyarországon nevelt gyermek esetén

Egyre többször merül fel kérdésként, hogy amennyiben válásra kerülne a sor és az egyik szülő – általában az apa – Svájcban dolgozik, akkor a Magyarországon élő anya és gyermeke mennyi (gyermek)tartásdíjra lenne jogosult. Esetünkben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény akként rendelkezik, hogy – amennyiben az összegről a szülők nem tudtak megállapodni –, a tartásdíj összegét bíróság állapítja meg. Ennek során figyelembe veszik a gyermek indokolt szükségleteit, mindkét szülő jövedelmi viszonyait, illetve vagyoni helyzetét. A tartásra kötelezett szülő által eltartott más gyermeke(ke)t. A gyermek szülőjének – a gyermekre tekintettel – juttatott ellátásokat, illetve amennyiben a gyermek jövedelemmel rendelkezik, annak mértékét. A tartásdíj mértéke általában a kötelezett jövedelmének 15-25%-a. Ezt a megelőző évi fizetésből számolják ki. Tekintettel azonban arra, hogy a svájci jövedelem – forintra átszámolva – legtöbb esetben jelentősen meghaladja a magyarországi béreket, érdemes kérni a bíróságot, hogy a tartásdíj összegét fix összegben határozza meg – a gyermek szükségleteinek figyelembe vételével. A tartásra kötelezett szülő gyermeke „luxus igényeit” nem köteles kielégíteni. Megteheti, amennyiben úgy érzi, de nem kötelezhető erre. A gyermek tényleges szükségleteit a bíróság határozza meg.

Nézzük, mi a helyzet Svájcban. Itt kantononként eltérő mértékben határozzák meg a fizetendő díjat. A legelterjedtebb a Zürichi Kanton Ifjúsági és Szakigazgatási Hivatalának ajánlása. A tartásdíj mértéke természetesen Svájcban is a tartásra kötelezett jövedelmétől függ. A fizetendő összeg egy gyermek esetében 15-17%, két gyermek esetében 25-27%, és három gyermek esetében a tartásdíjra kötelezett jövedelmének 30-35% -a.
Ha a szülők nem rendelkeznek magas jövedelemmel, akkor – a gyermek szükségletei alapján – fix összeget állapítanak meg.

Gyermek életkora Berni megközelítés Zürichi megközelítés St. Galleni megközelítés
0 – 6 év 195 Fr. 200 Fr. 250 Fr.
7 – 12 év 275 Fr. 280 Fr. 340 Fr.
13 – 16 év 375 Fr. 375 Fr. 410 Fr.
17 év felett 470 Fr. 475 Fr. 500 Fr.

Svájcban is van mód fix összeg megállapítására. Amennyiben a felek (szülők) megegyeznek a tartás mértékéről, azt a gyámhivatalnak jóvá kell hagynia. Ha nincs egyezség, a tartás mértékéről a bíróság dönt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *