Svájci rendszámú autó kivonása a forgalomból

Ha véglegesen hazavisszük a svájci rendszámú autónkat, akkor Svájcban le kell jelenteni az illetékes kantonális közlekedési hatóságnál (Kantonales Verkersamt). A zürichi közlekedési hatóság formanyomtatványa itt található.

A vonatkozó magyar jogszabály a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet hatályos bekezdései:

(11) A közlekedési igazgatási hatóság a külföldi hatóság által kiállított forgalmi engedélyeket és hatósági jelzéseket a forgalomba helyezés során bevonja, és a keletkezett alapirattal a Hivatalnak megküldi.

(12) A Hivatal a más EGT-állam nyilvántartó hatóságát a külföldi forgalmi engedély bevonásáról a jármű magyarországi forgalomba helyezésétől számított két hónapon belül értesíti, ezt követően az állam nyilvántartó hatóságának kérésére, illetve viszonosság esetén a külföldi okmányokat, hatósági jelzéseket az azt kiadó hatósághoz továbbítja, egyéb esetekben a jogszabályban meghatározott őrzési időt követően megsemmisíti.

Hatósági bizonyítvány kiállítása magyar oklevélről és bizonyítványról

Sokunkat érint a magyar oklevelek és bizonyítványok elismertetése.

Az alábbi linken található az Oktatási Hivatal tájékoztatója a Magyarországon szerzett bizonyítványokról és oklevelekrôl szóló hatósági bizonyítványok kiállításáról.

Amennyiben valaki szeretné kint is elismertetni a bizonyítványát, végzettségét érdemes ezt a hatósági bizonyítványt kikérnie. Ez a hatósági bizonyítvány ad tájékoztatást, hogy hány évig tanultuk és milyen munkahelyek betöltésére jogosít fel az adott végzettség.

 

.

Ügyvédi támogatás

Megállapodtunk Dr. Ugrin Tamás ügyvéddel, hogy peres ügyek esetén szakmai támogatást bíztosít a Dr. Kiss és Dr. Kovács tanácsadó iroda számára. Határon átnyúló örökösödési ügyekben számíthatunk Dr. Richter Kálmán jogász tudására, aki a nemzetközi öröklési jogra specializálódott.

Svájcba költözéskor fontos tudnivalók. Umzugsgut

Külföldiek Svájcba költözésekor vámmentesen behozhatóak az országba meghatározott személyes ingóságok, amelyeket a letelepedô bejelent a vámhatóságnál. Svájcban ezeket a személyes holmikat Umzugsgutnak/Übersiedlungsgutnak hívják. Személyes holmi alá tartozik a személyi autó vagy a motorkerékpár is, mely 6 hónapja a bejelentő tulajdonában volt. Természetesen ezekre sem kell vámot fizetni.  A formanyomtatványt 2 példányban kell kitölteni.  A határon ezt a kitöltött nyomtatványt kell lepecsételteni. Egy példány a bejelentő tulajdonában marad. Ez a lepecsételt bejelentő lap kelleni fog az autó bejelentésekor. Az autót annak a kantonnak a Zollamtjánál kell bejelenteni, ahol a bejelentő lakik. Bejelentést érdemes minél gyorsabban elvégezni, hogy utána a határon ne legyen problémánk az autóval. Hivatalosan az autót  1 évig lehet használni Svájcban utána vagy hazaviszi vagy pedig svájci rendszámra vált a bejelentő. Tehát vám nincs, természetesen a svájci rendszámra váltásnak vannak költségei pl:  motormosás, MFK, rendszám, biztosítás. Hazaköltözés esetén sem kell a személyes ingóságokra vámot fizetni. Az alábbi linkeken elérhetô a Szövetségi Vámhatóság leírása.

Németül, franciáulolaszul és angolul.

Külföldön munkát vállalók, tb kijelentkezés

Ha a magyar állampolgár külföldön vállal munkát, akkor Magyarországon nem köteles és nem is szabad neki TB járulékot fizetni. (kettős jogviszony tilalma) A kijelentkezést, külföldi biztosítási jogviszony létét 15 napon belül be kell jelenteni az OEP-nél. Ha megszűnik a külföldi munkaviszony és esetlegesen visszatér a munkavállaló Magyarországra akkor is 15 nap a visszajelentkezési határidő.

Mind a bejelentés késedelme, elmulasztása bírság fizetését vonhatja maga után

Ha kijelentkeztünk otthonról akkor Taj kártyánk  “kék  külföldön biztosított, Taj átmenetileg érvénytelen” jelzést mutat. Ilyenkor az ellátást Eu kártyára a külföldi biztosító finanszírozza.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy biztosítási járulék  fizetési kötelezettség ott áll fenn, ahol kereső tevékenységet folytat a munkavállaló. A teljes körű egészségügyi ellátás is csak ebben a tagállamban jár a munkavállalónak.

 

Folyt. köv: Magyarországon ellátás igénybevétele, gyógykezelések, tervezett műtétek

Bejelentôlap az OEP nyomtatványtárban

Elindultunk

Üdvözöljük látogatóinkat Dr. Kiss & Dr. Kovács blogján.

Örömmel tájékoztatjuk a kedves látogatókat blogunk megindulásáról. A blog a Svájcban élô magyarok jogi természetû problémáival foglalkozik, az egyes cikkek  a gyakran felmerülô ügyeket probálják jogi megvilágításba helyezni. Témáink közül néhány a letelepedés, a hivatali ügyintézés, a munkajogi problémák és a családi pótlék igénylése.

A blogon megjelenô információkért felelôsséget vállalunk, tanácsot azonban csak személyes megkeresés esetén adunk.